گوگل کروم

گوگل کروم / Google Chrome نام مرورگر گوگل است.

حمید عابدینی | ۱۹:۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ | 11 دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۱۵:۳۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ | 15 دیدگاه

تینا پورشاهید | ۱۱:۴۷ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ | 9 دیدگاه

زینب موحدی | ۱۰:۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ | + دیدگاه

مهرداد عیسی لو | ۱۶:۰۱ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ | 11 دیدگاه

مجتبی بوالحسنی | ۱۴:۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ | 3 دیدگاه

احمدرضا فرهبد | ۱۵:۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ | 7 دیدگاه

بهروز ادراكى | ۱۹:۲۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ | 10 دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۱۱:۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ | 6 دیدگاه

تینا پورشاهید | ۰۹:۳۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ | 4 دیدگاه

آرش مشیرنیا | ۲۱:۴۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ | 9 دیدگاه

حسین رجب چالی | ۱۶:۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ | 1 دیدگاه

امیر حسین تیر | ۱۹:۰۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ | 5 دیدگاه

حمید عابدینی | ۲۱:۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ | 6 دیدگاه

حامد کولیوند | ۱۴:۵۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ | 1 دیدگاه

حمید عابدینی | ۱۹:۰۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ | 4 دیدگاه

مبین احمدی | ۲۳:۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ | 5 دیدگاه

محمد عربی | ۱۹:۴۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ | 9 دیدگاه

بیشتر بخوانید