گوگل کروم

گوگل کروم / Google Chrome نام مرورگر گوگل است.

مهتا مجدی | ۲۲:۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ | 3 دیدگاه

مهتا مجدی | ۲۲:۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ | 13 دیدگاه

مهتا مجدی | ۱۲:۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ | 1 دیدگاه

محمدحسین جعفری | ۱۶:۵۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ | 45 دیدگاه

مسعود ذاکری | ۱۹:۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ | 3 دیدگاه

مبین احمدی | ۱۷:۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ | 1 دیدگاه

سید امیر علوی | ۱۹:۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ | 4 دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۱۲:۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ | 4 دیدگاه

مبین احمدی | ۱۷:۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ | 22 دیدگاه

کیان زرعکانی | ۲۱:۴۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ | 12 دیدگاه

مبین احمدی | ۱۴:۵۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ | 10 دیدگاه

بهروز ادراكى | ۲۱:۴۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ | 1 دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۱۸:۳۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ | + دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۲۱:۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ | 1 دیدگاه

حمید عابدینی | ۱۹:۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ | 11 دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۱۵:۳۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ | 15 دیدگاه

تینا پورشاهید | ۱۱:۴۷ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ | 9 دیدگاه

زینب موحدی | ۱۰:۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ | + دیدگاه

مهرداد عیسی لو | ۱۶:۰۱ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ | 11 دیدگاه

بیشتر بخوانید