گوگل اسیستنت

دستیار صوتی گوگل با نام گوگل اسیستنت برای انجام دستورات صوتی کاربران روی گوشی ‌های هوشمند

سارینا آجیلی | ۱۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ | 2 دیدگاه

امیرعباس کهربا | ۱۰:۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ | 1 دیدگاه

مبین احمدی | ۲۳:۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ | 3 دیدگاه

مصطفی آرایشگر | ۱۶:۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ | + دیدگاه

مصطفی آرایشگر | ۱۶:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ | 2 دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۱۳:۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | 6 دیدگاه

بهروز ادراكى | ۲۲:۴۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ | 9 دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۱۹:۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ | 2 دیدگاه

مبین احمدی | ۱۱:۳۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | 2 دیدگاه

مهتا مجدی | ۲۱:۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ | 6 دیدگاه

حسین رجب چالی | ۱۴:۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ | 15 دیدگاه

تینا پورشاهید | ۱۲:۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ | 16 دیدگاه

تینا پورشاهید | ۱۱:۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ | 35 دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۱۹:۲۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ | 1 دیدگاه

سجاد بیات | ۱۷:۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | 4 دیدگاه

مهرداد عیسی لو | ۲۰:۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ | 2 دیدگاه

حسین خلیلی صفا | ۱۸:۲۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ | + دیدگاه

مبین احمدی | ۱۲:۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ | 3 دیدگاه

بیشتر بخوانید