گرمایش جهانی

گرمایش جهانی یا گرم شدن زمین، پدیده‌ای است که منجر به افزایش میانگین دمای زمین و سطح اقیانوس‌ها شده‌است.

مریم صفدری | ۱۱:۱۵ ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ | 5 دیدگاه

مریم صفدری | ۲۱:۴۱ ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ | 3 دیدگاه

میلاد میرکانی | ۲۳:۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ | 33 دیدگاه

مریم صفدری | ۱۸:۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ | 11 دیدگاه

مریم صفدری | ۱۳:۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ | 6 دیدگاه

مریم صفدری | ۰۹:۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ | 1 دیدگاه

مریم صفدری | ۱۶:۳۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ | 2 دیدگاه

میلاد میرکانی | ۱۸:۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ | 8 دیدگاه

مریم صفدری | ۲۰:۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ | 4 دیدگاه

میلاد میرکانی | ۱۲:۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ | 22 دیدگاه

مریم صفدری | ۱۸:۴۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ | 1 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۱۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ | 9 دیدگاه

مریم صفدری | ۰۸:۵۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ | 3 دیدگاه

محمد وارسته | ۱۷:۲۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ | 7 دیدگاه

مریم صفدری | ۲۲:۵۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ | 10 دیدگاه

مریم صفدری | ۱۸:۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ | 2 دیدگاه

مریم صفدری | ۱۵:۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ | 9 دیدگاه

فرید کریمی | ۱۵:۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ | 37 دیدگاه

مریم صفدری | ۰۸:۴۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ | 2 دیدگاه

بیشتر بخوانید