GIMPS

بزرگ ترین عدد اول جهان با ۱۷ میلیون رقم محاسبه شد

کیان عاشوری | چهار شنبه, ۱۸ بهمن ۹۱, ۱۷:۲۳

بیشتر بخوانید