بیوگرافی باربارا مک‌کلینتاک، گیاه‌شناسی با جایزه نوبل پزشکی

۹ حقیقت جالب و باورنکردنی در مورد نئاندرتال‌ها

چرا بیشتر موجودات زنده به دو جنس نر و ماده فرگشت یافتند

ژنتیک

ژنتیک (به معنای آفریدن بخشی از دانش زیست‌شناسی است که به وراثت و تفاوت‌های جانداران زنده می‌پردازد. بوسیله قوانین و مفاهیم موجود در این دانش می‌توانیم به همانندی یا ناهمانندی دو اندامگان نسبت به یکدیگر پی ببریم و بدانیم که چگونه و چرا چنین همانندی یا ناهمانندی در داخل یک جامعه گیاهی یا جامعه جانوری، بوجود آمده‌است.

بابک قهرمانی | ۱۰:۴۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ | 2 دیدگاه

روزبه خانجانی | ۰۹:۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ | 4 دیدگاه

مریم صفدری | ۱۴:۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ | 9 دیدگاه

مریم صفدری | ۱۴:۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ | 1 دیدگاه

مریم صفدری | ۱۶:۴۵ ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ | 17 دیدگاه

حمیده خادم زاده | ۱۵:۳۰ ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ | 2 دیدگاه

مریم صفدری | ۲۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ | 6 دیدگاه

مریم صفدری | ۱۷:۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ | 2 دیدگاه

مریم صفدری | ۰۸:۲۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ | 3 دیدگاه

مریم صفدری | ۱۷:۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ | 9 دیدگاه

مریم صفدری | ۱۱:۲۱ ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ | + دیدگاه

فرید کریمی | ۱۴:۴۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ | 11 دیدگاه

فرید کریمی | ۱۴:۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ | 3 دیدگاه

روزبه خانجانی | ۱۷:۲۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ | 3 دیدگاه

روزبه خانجانی | ۱۶:۰۴ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ | 6 دیدگاه

روزبه خانجانی | ۰۸:۲۱ ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ | 15 دیدگاه

روزبه خانجانی | ۱۵:۱۵ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ | 30 دیدگاه

روزبه خانجانی | ۱۴:۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ | + دیدگاه

مریم صفدری | ۰۹:۴۵ ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ | 6 دیدگاه

بیشتر بخوانید