جی‌فورس RTX

جیفورس RTX نسل جدید پردازنده و کارت‌های گرافیکی انویدیا است که در سال ۲۰۱۹ به بازار عرضه شدند

بهروز ادراكى | ۱۶:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ | 17 دیدگاه

مبین احمدی | ۱۳:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | 9 دیدگاه

مبین احمدی | ۱۵:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ | 8 دیدگاه

بهروز ادراكى | ۱۹:۱۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ | 17 دیدگاه

بهروز ادراكى | ۱۶:۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ | 4 دیدگاه

مبین احمدی | ۲۱:۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ | 3 دیدگاه

مبین احمدی | ۱۷:۴۹ ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ | 13 دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۱۲:۰۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ | + دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۱۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ | + دیدگاه

بهروز ادراكى | ۲۰:۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ | 3 دیدگاه

بهروز ادراكى | ۲۲:۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ | 2 دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۱۸:۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | 16 دیدگاه

بهروز ادراكى | ۲۲:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ | 1 دیدگاه

مهتا مجدی | ۱۹:۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | 4 دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۱۷:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ | 1 دیدگاه

مهتا مجدی | ۱۴:۴۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ | + دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۱۹:۲۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ | 6 دیدگاه

مبین احمدی | ۱۴:۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ | 86 دیدگاه

بیشتر بخوانید