گلکسی گیر

گلکسی گیر / Galaxy Gear سری ساعت‌های هوشمند سامسونگ است

حامی غفاری | ۱۷:۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۱۰ | 3 دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۲۲:۱۵ ۱۳۹۵/۰۵/۰۷ | 2 دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۲۲:۳۰ ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ | 3 دیدگاه

سمیه حسین پور | ۱۷:۴۵ ۱۳۹۴/۰۳/۱۸ | 18 دیدگاه

محسن کریمی | ۰۰:۰۱ ۱۳۹۴/۰۲/۰۴ | 14 دیدگاه

آرش شیرخورشیدی | ۱۹:۲۲ ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ | 27 دیدگاه

محمد درستکار | ۱۷:۰۸ ۱۳۹۳/۰۶/۱۶ | 12 دیدگاه

محمد درستکار | ۱۳:۰۹ ۱۳۹۳/۰۶/۰۸ | 147 دیدگاه

محمد درستکار | ۱۴:۱۷ ۱۳۹۳/۰۶/۰۴ | 26 دیدگاه

حسین خلیلی صفا | ۲۰:۴۰ ۱۳۹۳/۰۶/۰۱ | 18 دیدگاه

حسین خلیلی صفا | ۰۹:۵۸ ۱۳۹۳/۰۴/۲۹ | 13 دیدگاه

محسن کریمی | ۰۴:۰۰ ۱۳۹۳/۰۴/۲۱ | 17 دیدگاه

حسین خلیلی صفا | ۰۰:۵۱ ۱۳۹۳/۰۳/۱۰ | 17 دیدگاه

حسین خلیلی صفا | ۰۹:۰۹ ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ | 12 دیدگاه

محمد حسین ملک | ۰۱:۲۳ ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ | 24 دیدگاه

مسعود آموزگار | ۱۳:۴۰ ۱۳۹۳/۰۲/۲۷ | 12 دیدگاه

مسعود آموزگار | ۱۰:۰۳ ۱۳۹۳/۰۲/۲۶ | 34 دیدگاه

حسین خلیلی صفا | ۱۰:۲۵ ۱۳۹۳/۰۲/۲۲ | 7 دیدگاه

بیشتر بخوانید