flippypad

طرح مفهومی FlippyPad تلفن‌هوشمند مبتنی بر پروژه‌ی Ara را به کنسول بازی دستی تبدیل می‌کند

حسین خلیلی صفا | سه شنبه, ۲ اردیبهشت ۹۳, ۱۶:۰۸

بیشتر بخوانید