fat32

آیا استفاده از سیستم فایل FAT32 برای SSDها بهتر است؟

رسول شیری | جمعه, ۱۳ دی ۹۲, ۲۱:۱۸

بیشتر بخوانید