تشخیص چهره

تشخیص چهره / Facial Recognition فناوری است که می‌تواند اشخاص را از روی تصویر یا عکس دیجیتالی یا ویدیوی آن‌ها تشخیص بدهد. استفاده از این فناوری در دوربین‌های نظارتی در سطح شهرها توسط دولت‌ها باعث نگرانی بسیاری نسبت به سوء استفاده از این فناوری و نقض حریم شخصی توسط حکومت‌ها شده است.

مبین احمدی | ۲۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ | 2 دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۱۵:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ | 7 دیدگاه

مبین احمدی | ۱۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ | + دیدگاه

امیرحسین مرتضوی | ۱۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ | + دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۱۲:۳۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ | 2 دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۱۶:۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ | 1 دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۱۹:۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ | 7 دیدگاه

مریم صفدری | ۱۸:۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ | 67 دیدگاه

بهروز ادراكى | ۰۹:۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ | 8 دیدگاه

سجاد بیات | ۱۴:۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | + دیدگاه

تینا پورشاهید | ۰۹:۴۹ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | 2 دیدگاه

تینا پورشاهید | ۱۲:۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ | 27 دیدگاه

تینا پورشاهید | ۰۹:۲۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ | 22 دیدگاه

فاطمه سعادت پور | ۱۴:۰۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ | 3 دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۱۶:۴۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ | 2 دیدگاه

تینا پورشاهید | ۱۰:۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | 1 دیدگاه

مبین احمدی | ۱۲:۵۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ | 3 دیدگاه

فاطمه سعادت پور | ۱۹:۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ | 5 دیدگاه

روزبه خانجانی | ۲۲:۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ | 6 دیدگاه

بیشتر بخوانید