اختلالات روانی، اپیدمی رایج کارآفرینان و و موتور محرکه آنها

وظایفی که باید از دوش کارآفرینان برداشته شود

اشتباهاتی که کارآفرینان جوان در رابطه با پول مرتکب می‌شوند

کارآفرین

کارآفرین / entrepreneurs

مهدی زارع سریزدی | ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ | + دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ | 2 دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ | 1 دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ | + دیدگاه

اشکان حق بین | ۱۳:۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ | + دیدگاه

صدیقه شجاعی | ۱۳:۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ | + دیدگاه

اشکان حق بین | ۲۱:۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ | 1 دیدگاه

مرتضی امیرعباسی | ۱۳:۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ | + دیدگاه

فرید صحرایی | ۱۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ | + دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۲۲:۰۴ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ | 2 دیدگاه

علیرضا یوسفی زاده | ۲۱:۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ | 4 دیدگاه

اشکان حق بین | ۱۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ | 2 دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۱۱:۳۵ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ | 3 دیدگاه

مصطفی خوری نژاد | ۱۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ | + دیدگاه

ظریفه نارخو | ۱۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ | + دیدگاه

بیشتر بخوانید