الکترومغناطیس

الکترومغناطیس شاخه‌ای از فیزیک است که در آن به مطالعه پدیده‌های الکتریکی و مغناطیسی و ارتباط این دو با هم پرداخته می‌شود. از طرفی نیروی الکترومغناطیسی یکی از چهار نیروی بنیادی طبیعت است. در نظریه‌ی الکترومغناطیس این نیروها به وسیله‌ی میدان‌های الکترومغناطیسی توصیف می‌شوند.

روزبه خانجانی | ۲۲:۳۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ | 1 دیدگاه

روزبه خانجانی | ۱۳:۳۰ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ | 2 دیدگاه

روزبه خانجانی | ۱۴:۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ | 17 دیدگاه

بابک قهرمانی | ۱۸:۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ | 4 دیدگاه

بابک قهرمانی | ۱۹:۰۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ | 1 دیدگاه

بابک قهرمانی | ۱۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ | + دیدگاه

متین ترکیان | ۱۶:۱۵ ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ | + دیدگاه

متین ترکیان | ۱۹:۴۵ ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ | 1 دیدگاه

بابک قهرمانی | ۱۹:۰۰ ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ | 8 دیدگاه

متین ترکیان | ۲۳:۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ | 4 دیدگاه

متین ترکیان | ۱۹:۴۵ ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ | 2 دیدگاه

متین ترکیان | ۲۳:۰۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ | 19 دیدگاه

علی قدس | ۱۹:۴۵ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ | 13 دیدگاه

اهورا کیانی | ۲۳:۰۰ ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | 1 دیدگاه

بیشتر بخوانید