راهکار مدیر در زمانی که یک کارمند خوب از تلاش کردن دست می‌کشد

بیوگرافی هادی و علی پرتوی، دوقلوهای افسانه‌ای سیلیکون ولی

افزایش بهره‌وری با یک عادت روزانه

Education

مهدی زارع سریزدی | ۱۷:۲۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | 10 دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۱۴:۴۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ | + دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۱۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ | + دیدگاه

سارا ارجمند | ۲۲:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ | 37 دیدگاه

مبین احمدی | ۱۳:۲۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ | 5 دیدگاه

فاطمه مختاری | ۱۳:۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | 3 دیدگاه

فاطمه مختاری | ۱۷:۵۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ | 14 دیدگاه

فاطمه مختاری | ۱۵:۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ | 18 دیدگاه

سجاد بیات | ۱۸:۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ | 26 دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۱۹:۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ | 13 دیدگاه

فاطمه مختاری | ۱۸:۲۵ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ | 21 دیدگاه

رضا قزی | ۱۹:۴۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ | 2 دیدگاه

فاطمه مختاری | ۱۸:۲۰ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | 12 دیدگاه

فاطمه مختاری | ۱۶:۳۷ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ | 5 دیدگاه

بنفشه نیک‌بخت | ۱۸:۰۵ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ | 9 دیدگاه

بنفشه نیک‌بخت | ۱۲:۰۶ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ | 36 دیدگاه

بنفشه نیک‌بخت | ۱۸:۲۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ | 20 دیدگاه

فاطمه مختاری | ۲۲:۳۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ | 36 دیدگاه

بنفشه نیک‌بخت | ۱۳:۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ | 6 دیدگاه

مهتا مجدی | ۱۹:۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ | 3 دیدگاه

بیشتر بخوانید