زمین

زمین سومین سیاره منظومه شمسی است که در فاصله ۱۴۹ میلیارد کیلومتری از ستاره خورشید قرار دارد. زمین چگال‌ترین و از نظر بزرگی پنجمین سیاره از هشت سیاره منظومه شمسی است.

میلاد میرکانی | ۲۲:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ | 20 دیدگاه

میلاد میرکانی | ۱۹:۰۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ | 6 دیدگاه

میلاد میرکانی | ۲۳:۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ | 59 دیدگاه

میلاد میرکانی | ۱۹:۴۵ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | 11 دیدگاه

سارا ارجمند | ۲۲:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ | 29 دیدگاه

مریم صفدری | ۱۳:۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ | 4 دیدگاه

میلاد میرکانی | ۲۲:۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ | 16 دیدگاه

مریم صفدری | ۲۱:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ | 21 دیدگاه

مریم صفدری | ۱۵:۵۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | 8 دیدگاه

مریم صفدری | ۱۴:۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ | 6 دیدگاه

مریم صفدری | ۱۰:۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | 6 دیدگاه

سید امیر علوی | ۲۱:۵۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ | 69 دیدگاه

مهدی ندافی | ۱۶:۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ | 15 دیدگاه

میلاد میرکانی | ۰۸:۵۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ | 10 دیدگاه

مریم صفدری | ۱۶:۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ | 2 دیدگاه

سارا ارجمند | ۲۳:۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ | 10 دیدگاه

فرید کریمی | ۲۲:۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ | 10 دیدگاه

بیشتر بخوانید