دریفت

Drift / دریفت در دنیای رانندگی به مفهوم لیز دادن خودرو با استفاده از ترمز دستی است که در حال حاضر مسابقات آن در دنیا و از جمله ایران نیز برگزار می‌شود.

میلاد زنگانه | ۱۲:۱۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ | 12 دیدگاه

محمدرضا اشتری | ۱۰:۵۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ | 3 دیدگاه

میلاد زنگانه | ۲۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ | 12 دیدگاه

میلاد زنگانه | ۱۶:۲۲ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ | + دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۱۷:۲۵ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ | + دیدگاه

میلاد زنگانه | ۱۲:۴۰ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ | 1 دیدگاه

میلاد زنگانه | ۱۱:۴۵ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ | 3 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۱۳:۱۵ ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ | 2 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۱۶:۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ | 1 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۲۰:۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ | 2 دیدگاه

میلاد زنگانه | ۲۲:۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ | 5 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۰۹:۰۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ | 1 دیدگاه

میلاد زنگانه | ۲۲:۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ | 2 دیدگاه

میلاد زنگانه | ۲۲:۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ | 6 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۱۳:۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۸ | 3 دیدگاه

پوریا عباسی | ۱۳:۳۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ | 7 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۱۳:۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ | 2 دیدگاه

میلاد زنگانه | ۲۲:۳۰ ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ | 13 دیدگاه

بیشتر بخوانید