Design

متن Lorem Ipsum چیست و چه کاربردهایی دارد؟

آموزش طراحی تجربه‌ی کاربری؛ قسمت یازدهم: معرفی آخرین روندهای طراحی UX

آموزش طراحی تجربه‌ی کاربری؛ قسمت دهم: طراحی دکمه‌ها

آموزش طراحی تجربه‌ی کاربری؛ قسمت نهم: طراحی برای موبایل

پویش پورمحمد | چهار شنبه, ۸ اسفند ۹۷, ۲۱:۳۰

آموزش طراحی تجربه‌ی کاربری؛ قسمت هشتم: طراحی تعامل

آموزش طراحی تجربه کاربری؛ قسمت هفتم: پرسونای کاربر

آموزش طراحی تجربه‌ی کاربری؛ قسمت ششم: تحقیقات کاربر

آموزش طراحی تجربه‌ی کاربری؛ قسمت پنجم: معماری اطلاعات

طرح صنعتی چیست و چگونه آن را ثبت کنیم؟

آموزش طراحی تجربه‌ی کاربری؛ قسمت سوم: کاربردپذیری

آموزش طراحی تجربه کاربری؛ قسمت دوم: استراتژی

پویش پورمحمد | شنبه, ۲۲ دی ۹۷, ۱۳:۰۰

آموزش طراحی تجربه‌ی کاربری (UX)؛ قسمت اول

آموزش طراحی محصول؛ قسمت سوم

آموزش طراحی محصول، قسمت دوم

آموزش طراحی محصول، قسمت اول

پویش پورمحمد | چهار شنبه, ۲۳ آبان ۹۷, ۲۱:۳۰

آموزش تولید پروتوتایپ، قسمت دوم

پویش پورمحمد | چهار شنبه, ۱۶ آبان ۹۷, ۲۱:۳۰

آموزش تولید پروتوتایپ، قسمت اول

پویش پورمحمد | چهار شنبه, ۹ آبان ۹۷, ۲۱:۳۰

راهنمای تفکر طراحی

پویش پورمحمد | یکشنبه, ۱ مهر ۹۷, ۲۲:۳۰

داستان برند: IKEA بزرگترین خرده‌فروشی مبلمان در جهان

Picular؛ موتور جستجوی رنگ‌ها برای طراحان گرافیک

کیان زرعکانی | سه شنبه, ۱۳ شهریور ۹۷, ۱۶:۴۵
تبلیغات

بیشتر بخوانید