افسردگی

افسردگی یک حالت خلقی شامل بی‌حوصلگی و گریز از فعالیت یا بی‌علاقگی و بی‌میلی است و می‌تواند روی افکار، رفتار، احساسات و خوشی و تندرستی یک فرد تأثیر بگذارد.

سارا ارجمند | ۱۵:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | 2 دیدگاه

سیده فاطمه فلاح | ۱۳:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ | 3 دیدگاه

سارا ارجمند | ۱۴:۳۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ | 1 دیدگاه

مریم صفدری | ۲۰:۵۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ | 2 دیدگاه

بنفشه نیک‌بخت | ۲۱:۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ | 4 دیدگاه

مریم صفدری | ۲۲:۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | 83 دیدگاه

مریم صفدری | ۱۸:۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | 10 دیدگاه

مریم صفدری | ۱۲:۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ | + دیدگاه

مریم صفدری | ۱۸:۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ | 6 دیدگاه

علیرضا پنجه شیری | ۰۸:۵۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ | 23 دیدگاه

سارا ارجمند | ۱۷:۵۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ | 5 دیدگاه

آرش مشیرنیا | ۱۹:۲۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ | 16 دیدگاه

مریم صفدری | ۱۵:۳۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ | 6 دیدگاه

مریم حاج طالبی | ۱۷:۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ | + دیدگاه

مریم صفدری | ۱۴:۳۰ ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ | + دیدگاه

مریم صفدری | ۱۱:۳۰ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | 2 دیدگاه

بیشتر بخوانید