Custom PC

بررسی Intel Core i7-970

مسعود یوسف نژاد | ۱۶:۴۳ ۱۳۸۹/۰۷/۰۸ | 2 دیدگاه

بررسی کارت گرافیک Nvidia GTX GeForce 460

مسعود یوسف نژاد | ۱۵:۵۹ ۱۳۸۹/۰۷/۰۷ | + دیدگاه

Intel قصد دارد Overclocking را محدود کند

مسعود یوسف نژاد | ۲۱:۲۲ ۱۳۸۹/۰۷/۰۵ | 9 دیدگاه

بیشتر بخوانید