Custom PC

بررسی Intel Core i7-970

مسعود یوسف نژاد | پنجشنبه, ۸ مهر ۸۹, ۱۶:۴۳

بررسی کارت گرافیک Nvidia GTX GeForce 460

مسعود یوسف نژاد | چهار شنبه, ۷ مهر ۸۹, ۱۵:۵۹

Intel قصد دارد Overclocking را محدود کند

مسعود یوسف نژاد | دوشنبه, ۵ مهر ۸۹, ۲۱:۲۲

بیشتر بخوانید