خودرو کوپه

کوپه/Coupe Cars کلاس خاصی از خودرو است که ستون C در آن از شیب ملایم تری برخوردار است و بدین ترتیب حالت اسپرت‌تر و در عین حال فضای سرنشین عقب کمتری دارند. عموما خودروهای کوپه به دلیل فرم سقف آن‌ها دو درب هستند.

ابوالقاسم اسلامی | ۱۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ | 6 دیدگاه

هومن شاهینی | ۲۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ | 11 دیدگاه

هومن شاهینی | ۰۹:۵۷ ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ | 4 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۰۹:۴۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ | 19 دیدگاه

محمدرضا اشتری | ۱۵:۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ | 3 دیدگاه

هومن شاهینی | ۱۷:۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ | 1 دیدگاه

هومن شاهینی | ۲۳:۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ | 4 دیدگاه

هومن شاهینی | ۱۴:۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | 8 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ | 2 دیدگاه

هومن شاهینی | ۱۴:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | 11 دیدگاه

محمد وارسته | ۰۹:۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ | 2 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۱۸:۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ | 5 دیدگاه

محمدرضا اشتری | ۱۶:۰۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ | 9 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۱۱:۴۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ | 4 دیدگاه

حسین ریاحی | ۱۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ | 1 دیدگاه

میلاد زنگانه | ۱۴:۳۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ | + دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۰۹:۴۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ | 2 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۱۳:۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ | 3 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۱۳:۵۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ | 5 دیدگاه

بیشتر بخوانید