برای جذب بهترین استعدادها به برند کارفرما نیاز داریم؟

تأثیر محیط کار اشتراکی بر هویت حرفه‌ای کارمندان

اخراج کارمندان با یک رویکرد مناسب و منصفانه

فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی / Company Culture به معنای مجموعه ای از قوانین، روش‌ها، دستور‌العمل‌ها و توضیحاتی که در مرحله‌ی اول چشم انداز شرکت و اهداف و ارزش‌های آن را مشخص کرده و سپس به تشریح روش‌های دستیابی به آنها می‌پردازد.

محمدرضا دوست طلب | ۱۶:۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ | 19 دیدگاه

اشکان حق بین | ۲۱:۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ | + دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۱۴:۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ | 3 دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۲۱:۳۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ | + دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ | + دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ | 2 دیدگاه

پویش پورمحمد | ۲۱:۳۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ | + دیدگاه

سید امیر علوی | ۲۰:۴۵ ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ | 34 دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ | + دیدگاه

بنفشه نیک‌بخت | ۱۳:۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ | + دیدگاه

مرتضی امیرعباسی | ۱۳:۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ | + دیدگاه

سارا ارجمند | ۱۱:۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ | 3 دیدگاه

بنفشه نیک‌بخت | ۱۷:۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ | 3 دیدگاه

پویش پورمحمد | ۲۱:۳۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ | + دیدگاه

سارا ارجمند | ۲۱:۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ | + دیدگاه

بنفشه نیک‌بخت | ۱۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۸/۱۶ | + دیدگاه

پویش پورمحمد | ۱۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ | + دیدگاه

پویش پورمحمد | ۱۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ | + دیدگاه

بنفشه نیک‌بخت | ۱۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ | 4 دیدگاه

رضا راد | ۱۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ | + دیدگاه

بیشتر بخوانید