دنباله‌دار

دنباله‌دار یک گلوله برفی کیهانی است که از گازهای منجمد، سنگ و گرد و غبار ساخته‌شده و تقریباً به اندازهٔ یک شهر کوچک است.ساختار دنباله‌دار شامل سه بخش هسته، گیسو و دم است. هسته بخش مرکزی آن است و از گرد و غبار و گاز و یخ ساخته شده‌است. وقتی که دنباله‌دار نزدیک خورشید می‌شود، یخ‌های موجود در هستهٔ آن تبخیر می‌شود و تبدیل به ابر بزرگی پیرامون دنباله‌دار می‌شود که گیسو نام دارد. نیروی مغناطیسی بسیار قوی است و طناب‌ها، گره‌ها و نوارهایی تولید می‌کند که دم یونی را از دم گرد و غباری جدا می‌کند.

مهدی زارع سریزدی | ۱۱:۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ | 2 دیدگاه

سارا ارجمند | ۱۵:۳۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ | + دیدگاه

سارا ارجمند | ۲۲:۳۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ | 6 دیدگاه

نجوم | سارا ارجمند | ۲۲:۳۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ | 3 دیدگاه

روزبه خانجانی | ۱۶:۱۶ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ | 2 دیدگاه

روزبه خانجانی | ۱۸:۴۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ | 14 دیدگاه

روزبه خانجانی | ۲۲:۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ | 10 دیدگاه
نجوم | سارا ارجمند | ۲۲:۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ | 11 دیدگاه

متین ترکیان | ۱۰:۰۰ ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ | + دیدگاه

اهورا کیانی | ۱۹:۴۵ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ | 4 دیدگاه

اهورا کیانی | ۱۴:۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ | + دیدگاه

شهاب زمانی | ۱۶:۳۳ ۱۳۹۴/۰۸/۱۰ | 11 دیدگاه

پیام صفایی | ۱۸:۰۵ ۱۳۹۴/۰۸/۰۵ | 21 دیدگاه

حسین خلیلی صفا | ۱۵:۳۲ ۱۳۹۴/۰۳/۲۵ | 7 دیدگاه

حسین خلیلی صفا | ۱۲:۳۰ ۱۳۹۳/۰۸/۲۲ | 11 دیدگاه

بیشتر بخوانید