دی‌اکسید کربن

کربن دی‌اکسید یا گازکربنیک(با فرمول شیمایی CO2 از ترکیب کربُن با اکسیژن به دست می‌آید. گاز کربنیک بر اثر احتراق زغال و مواد آلی در مجاورت اکسیژن، تخمیر مایعات، تنفس حیوانات و گیاهان و غیره به دست می‌آید.

مریم صفدری | ۱۸:۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ | 2 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۲۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ | + دیدگاه

محمد وارسته | ۰۹:۲۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ | 2 دیدگاه

سارا ارجمند | ۲۳:۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ | 4 دیدگاه

علیرضا پنجه شیری | ۲۲:۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | + دیدگاه

مریم صفدری | ۱۸:۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ | 2 دیدگاه

روزبه خانجانی | ۱۸:۳۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ | + دیدگاه

روزبه خانجانی | ۱۹:۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ | 7 دیدگاه

مریم صفدری | ۲۲:۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ | 4 دیدگاه

روزبه خانجانی | ۲۲:۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ | 4 دیدگاه

مریم صفدری | ۱۴:۰۰ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ | 1 دیدگاه

مریم صفدری | ۱۳:۳۰ ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ | 2 دیدگاه

فرید کریمی | ۰۸:۵۹ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ | 8 دیدگاه

مریم صفدری | ۲۳:۳۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ | 4 دیدگاه

مریم صفدری | ۲۲:۳۰ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ | + دیدگاه

مریم صفدری | ۲۰:۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ | + دیدگاه

مریم صفدری | ۱۴:۰۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ | 1 دیدگاه

روزبه خانجانی | ۰۸:۴۰ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ | 1 دیدگاه

بنفشه نیک‌بخت | ۱۳:۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ | + دیدگاه

بیشتر بخوانید