رایانش ابری

رایانش ابری، مدل محاسباتی بر پایه شبکه‌های اینترنتی است که الگویی تازه برای عرضه، مصرف و تحویل خدمات رایانشی (شامل زیرساخت، نرم‌افزار، بستر، و سایر منابع رایانشی) با به‌کارگیری شبکه ارائه می‌کند.

مهدی زارع سریزدی | ۱۷:۴۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ | 2 دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۱۲:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ | + دیدگاه

امیرحسین مرتضوی | ۲۳:۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ | 2 دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۱۹:۳۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ | 87 دیدگاه

رضا حسینی | ۱۷:۳۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ | 3 دیدگاه

کیان زرعکانی | ۱۹:۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ | 2 دیدگاه

بهروز ادراكى | ۱۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ | 9 دیدگاه

فرید کریمی | ۰۸:۳۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ | 33 دیدگاه

حسین خلیلی صفا | ۲۲:۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ | 2 دیدگاه

مبین احمدی | ۱۰:۲۴ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ | + دیدگاه

پویش پورمحمد | ۱۴:۴۵ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ | 1 دیدگاه

ساحره چمنی | ۱۱:۴۵ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ | + دیدگاه

بنفشه نیک‌بخت | ۱۶:۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ | 1 دیدگاه

مصطفی افخمی | ۱۴:۳۰ ۱۳۹۷/۰۱/۱۱ | 3 دیدگاه

بابک اسدالهی | ۱۲:۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ | 1 دیدگاه

بیشتر بخوانید