سیتروئن

سیتروئن / citroen یکی از خودروسازان بزرگ فرانسه و شریک تجاری پژو است که c5، c4، c3، c2 و c1 بزرگ‌ترین خط تولید این شرکت است

محمدرضا اشتری | ۱۴:۵۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ | 12 دیدگاه

هومن شاهینی | ۱۵:۴۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ | 4 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۱۷:۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ | 2 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۱۴:۴۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ | 2 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۲۱:۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ | 8 دیدگاه

محمدرضا اشتری | ۲۱:۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ | 17 دیدگاه

علی محمدی | ۱۹:۲۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ | 5 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۱۴:۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ | 5 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۲۱:۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ | 4 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۰۹:۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ | + دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۱۴:۵۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ | 3 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۱۶:۳۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ | 2 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۱۷:۰۴ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ | 2 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۱۸:۰۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ | 4 دیدگاه

بیشتر بخوانید