فیبر کربن

فیبر کربن / Carbon Fiber نوعی کامپوزیت است که به دلیل وزن اندک و استحکام بالا، کاربرد گسترده‌ای در صنایع هوا فضا و خودروسازی دارد.

ابوالقاسم اسلامی | ۱۴:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ | 3 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۱۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | 3 دیدگاه

محمدرضا اشتری | ۲۳:۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ | 6 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۱۶:۳۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ | 9 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۲۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ | + دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۱۰:۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ | + دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۱۷:۴۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ | + دیدگاه

علی محمدی | ۲۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ | 6 دیدگاه

سپهر صمدی | ۲۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ | + دیدگاه

محمد وارسته | ۲۱:۵۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ | 1 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۰۹:۳۵ ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ | 2 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۱۷:۳۵ ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ | 1 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۲۰:۳۰ ۱۳۹۷/۰۸/۱۷ | 2 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۱۰:۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ | 1 دیدگاه

مهرداد یوسفی | ۱۱:۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ | 2 دیدگاه

مهرداد یوسفی | ۱۸:۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ | 10 دیدگاه

مهرداد یوسفی | ۱۳:۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ | 7 دیدگاه

مهرداد یوسفی | ۱۳:۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ | 1 دیدگاه

مهرداد یوسفی | ۱۳:۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ | 5 دیدگاه

بیشتر بخوانید