فناوری های خودرویی

معرفی و بررسی جدیدترین تکنولوژی‌ها و دستاورد‌های صنعت خودرو که برای سهولت و ارتقای تجربه‌ی حمل و نقل توسعه داده می‌شوند

هومن شاهینی | ۲۳:۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | 6 دیدگاه

هومن شاهینی | ۲۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ | 4 دیدگاه

هومن شاهینی | ۲۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ | 9 دیدگاه

هومن شاهینی | ۲۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ | 1 دیدگاه

هومن شاهینی | ۱۶:۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ | 14 دیدگاه

هومن شاهینی | ۲۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ | 2 دیدگاه

هومن شاهینی | ۱۶:۳۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ | 5 دیدگاه

پوریا عباسی | ۲۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ | 8 دیدگاه

میلاد زنگانه | ۱۷:۴۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | + دیدگاه

پوریا عباسی | ۲۰:۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ | 17 دیدگاه

پوریا عباسی | ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ | 7 دیدگاه

پوریا عباسی | ۱۹:۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ | 22 دیدگاه

پوریا عباسی | ۱۰:۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ | + دیدگاه

بیشتر بخوانید