ایمنی خودرو

ایمنی خودرو / car safety توسط مجموعه‌ای از تجهیزات و تکنولوژی‌هایی هستند که در نهایت به حفظ سلامت سرنشینان ختم می‌شود.

پوریا عباسی | ۱۶:۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ | 7 دیدگاه

پوریا عباسی | ۲۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ | 14 دیدگاه

علی محمدی | ۰۸:۵۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ | 3 دیدگاه

محمد وارسته | ۱۵:۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ | 2 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۱۶:۵۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ | + دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۱۵:۳۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ | 1 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۱۲:۴۶ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ | + دیدگاه

علی محمدی | ۱۶:۰۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ | 13 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۱۵:۳۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ | 1 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۱۴:۰۷ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ | + دیدگاه

علی محمدی | ۱۷:۳۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ | 4 دیدگاه

محمد وارسته | ۱۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ | + دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۱۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ | 6 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۱۳:۳۰ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | + دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۱۰:۳۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ | 2 دیدگاه

بیشتر بخوانید