مدیریت خودروسازی

مدیریت شرکت‌های خودروسازی در بازار فشرده و رقابتی حال حاضر و شرایط بحرانی، تنها از پس مدیران بزرگی بر‌می‌آید که در زومیت برخی از استراتژی‌ها و اقدامات این دسته از افراد را ذکر می‌کنیم.

محمدحسین جعفری | ۱۱:۳۶ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ | 1 دیدگاه

محمدرضا اشتری | ۱۳:۰۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۲ | 4 دیدگاه

سید حسین موسوی | ۲۳:۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ | 5 دیدگاه

شایان نژادشمسی | ۰۰:۳۰ ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ | 6 دیدگاه

مسیح رستم پور | ۱۳:۰۰ ۱۳۹۵/۰۹/۱۲ | 1 دیدگاه

آرمین نوروزی | ۰۰:۳۰ ۱۳۹۵/۰۶/۱۲ | 20 دیدگاه

علی اصغر کریمی | ۲۳:۰۰ ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ | 2 دیدگاه

حسین ریاحی | ۲۳:۰۰ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ | + دیدگاه

محمدحسین جعفری | ۱۹:۰۰ ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ | 2 دیدگاه

علی اصغر کریمی | ۲۳:۰۰ ۱۳۹۵/۰۵/۰۵ | 2 دیدگاه

حسین خلیلی صفا | ۲۳:۰۰ ۱۳۹۵/۰۵/۰۱ | 8 دیدگاه

علی طهوری | ۲۳:۳۰ ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ | 14 دیدگاه

علی طهوری | ۲۳:۳۰ ۱۳۹۵/۰۳/۱۷ | 3 دیدگاه

مالک قلی پور | ۲۳:۳۰ ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ | 9 دیدگاه

حسین ریاحی | ۲۱:۴۳ ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ | 5 دیدگاه

محمد ش.پ | ۲۳:۰۰ ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ | 18 دیدگاه

علی طهوری | ۲۳:۰۰ ۱۳۹۵/۰۱/۱۲ | 48 دیدگاه

محمدحسین جعفری | ۱۶:۳۳ ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ | + دیدگاه

بیشتر بخوانید