سرطان

سرطان به مجموعه‌ای از بیماری‌ها گفته می‌شود که از تکثیر مهارنشده‌ی سلول‌ها پدید می‌آیند. سلول‌های سرطانی از سازوکارهای عادی تقسیم و رشد سلول‌ها جدا می‌افتند. علت دقیق این پدیده نامشخص است ولی احتمال دارد عوامل ژنتیکی یا مواردی که موجب اختلال در فعالیت سلول‌ها می‌شوند.

مریم صفدری | ۱۱:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ | 1 دیدگاه

سارا ارجمند | ۲۳:۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ | 9 دیدگاه

مریم صفدری | ۱۲:۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ | + دیدگاه

سارا ارجمند | ۲۲:۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ | 81 دیدگاه

مریم صفدری | ۱۳:۰۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ | 7 دیدگاه

مریم صفدری | ۱۶:۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | 8 دیدگاه

مریم صفدری | ۱۸:۳۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ | 14 دیدگاه

مریم صفدری | ۱۸:۳۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ | 3 دیدگاه

مریم صفدری | ۲۱:۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ | 3 دیدگاه

مریم صفدری | ۲۳:۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ | 34 دیدگاه

مریم صفدری | ۱۶:۰۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ | 4 دیدگاه

مریم صفدری | ۱۷:۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ | 8 دیدگاه

مسعود توکلی | ۱۷:۴۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ | 26 دیدگاه

مریم صفدری | ۱۹:۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ | + دیدگاه

سارا ارجمند | ۱۸:۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | 19 دیدگاه

متین ترکیان | ۱۹:۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ | 3 دیدگاه

مریم صفدری | ۱۸:۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ | 1 دیدگاه

بیشتر بخوانید