مایکروسافت بیلد

بیلد / BUILD، رویداد سالانه‌ مایکروسافت برای توسعه‌دهندگان که همه‌ساله در فصل بهار و طی سه روز برگزار می‌شود و در آن مایکروسافت از برنامه و دستاوردهای خود سخن می‌گوید و ابزارهایی را برای توسعه‌دهندگان معرفی می‌کند.

کیان زرعکانی | ۲۱:۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ | 12 دیدگاه

حامد قدسی | ۲۱:۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ | + دیدگاه

کیان زرعکانی | ۲۱:۰۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ | 2 دیدگاه

حسین خلیلی صفا | ۱۷:۰۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ | + دیدگاه

میلاد میرکانی | ۱۵:۰۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ | + دیدگاه

کیان زرعکانی | ۱۴:۴۵ ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ | + دیدگاه

کیان زرعکانی | ۱۳:۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ | + دیدگاه
فناوری | مهرداد عیسی لو | ۱۱:۰۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ | 2 دیدگاه

کیان زرعکانی | ۱۰:۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ | 3 دیدگاه

صدرا مخملی | ۰۹:۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ | 2 دیدگاه

کیان زرعکانی | ۰۸:۳۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ | 4 دیدگاه

حامد قدسی | ۲۳:۴۲ ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ | + دیدگاه

حسین خلیلی صفا | ۲۳:۱۲ ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ | + دیدگاه

حسین خلیلی صفا | ۲۲:۳۹ ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ | 5 دیدگاه

حامد قدسی | ۲۲:۳۶ ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ | + دیدگاه

مهرداد عیسی لو | ۲۲:۳۵ ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ | 1 دیدگاه

مهرداد عیسی لو | ۲۲:۳۱ ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ | + دیدگاه

حسین خلیلی صفا | ۲۲:۰۹ ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ | 6 دیدگاه

مهرداد عیسی لو | ۲۱:۴۹ ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ | 7 دیدگاه

حسین خلیلی صفا | ۲۱:۴۸ ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ | + دیدگاه

بیشتر بخوانید