braincomputer interface

آیا می‌توان جهان را با ذهنمان کنترل کنیم؟

متین ترکیان | ۲۲:۳۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ | 5 دیدگاه

مرد فلجی به‌کمک اسکلت خارجی کنترل‌پذیر با ذهن توانست راه برود

مریم صفدری | ۱۵:۳۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ | 1 دیدگاه

ساخت نخستین بازوی رباتیک با امکان کنترل‌ توسط مغز انسان

مریم حاج طالبی | ۱۳:۲۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ | 2 دیدگاه
فناوری | تینا پورشاهید | ۱۲:۰۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ | 5 دیدگاه

آیا واسط مغز و کامپیوتر (BCI‌)‌ می‌تواند کنترل ذهن انسان را در دست گیرد

طرح ایلان ماسک برای اتصال مغز نوبه کامپیوتر، چه زمانی عملی می شود؟

فرید کریمی | ۱۹:۴۵ ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ | 8 دیدگاه

فعالیت دارپا در راستای توسعه ایمپلنت مغزی برای ارتباط با یک میلیون نورون

نیما ریاحی | ۲۱:۳۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۳ | 1 دیدگاه

ری کرزویل: ربات‌های کوچک درون مغزمان، می‌توانند ما را تبدیل به ابرانسان کنند

محمد بهنام راد | ۱۳:۲۱ ۱۳۹۴/۰۷/۳۰ | 11 دیدگاه

فردی معلول توانست تنها با استفاده از امواج مغزش دوباره راه رود

محمد بهنام راد | ۱۷:۰۵ ۱۳۹۴/۰۷/۰۹ | 8 دیدگاه

بیشتر بخوانید