بی ام و

بی ام و / BMW خودروساز مطرح و قدیمی آلمان است که به تولید خودروهای اسپرت و لوکس می پردازد. از خودروهای شاخص این شرکت می‌توان سری 3، سری 5، سری 6، سری 7، شاسی بلند‌های سری X و سری اسپرت M‌اشاره کرد.

هومن شاهینی | ۱۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ | 19 دیدگاه

هومن شاهینی | ۲۳:۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | 6 دیدگاه

هومن شاهینی | ۲۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | 2 دیدگاه

محمدرضا اشتری | ۱۱:۳۵ ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ | 9 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۲۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ | 12 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۱۴:۵۴ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ | 5 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۱۱:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ | 9 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۰۹:۴۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ | 19 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۱۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ | 6 دیدگاه

هومن شاهینی | ۱۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ | + دیدگاه

هومن شاهینی | ۲۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ | + دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۱۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ | 1 دیدگاه

محمدرضا اشتری | ۱۹:۱۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ | 6 دیدگاه

محمدرضا اشتری | ۱۷:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ | 5 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۲۰:۴۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ | 1 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۱۰:۰۱ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | 2 دیدگاه

هومن شاهینی | ۲۳:۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ | 4 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۱۳:۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | 2 دیدگاه

هومن شاهینی | ۱۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ | 1 دیدگاه

بیشتر بخوانید