بیولوژی

زیست‌شناسی یا بیولوژی از علوم طبیعی و دانش مربوط به کاوش دربارهٔ جانداران است. این دانش به بررسی ویژگی‌ها و رفتار سازواره‌ها، چگونگی پیدایش گونه‌ها و افراد و نیز به بررسی تعامل جانداران با یکدیگر و محیط پیرامونشان می‌پردازد. زیست‌شناسی شامل موضوعات گسترده ای است که دارای تقسیم‌بندی بسیاری از مباحث و رشته‌های مختلف است. از جمله مهم‌ترین موضوعات آن عبارت از پنج اصل به هم وابسته است که می‌توان آن‌ها را اساس زیست‌شناسی مدرن نامید.

امیر ظاهری | ۲۳:۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ | 2 دیدگاه

مریم صفدری | ۲۰:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ | 4 دیدگاه

مریم صفدری | ۲۲:۴۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ | 10 دیدگاه

مریم صفدری | ۱۹:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ | 32 دیدگاه

مریم صفدری | ۲۲:۴۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ | 6 دیدگاه

مریم صفدری | ۲۱:۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ | 10 دیدگاه

مریم صفدری | ۱۴:۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ | 23 دیدگاه

مریم صفدری | ۱۴:۳۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ | 4 دیدگاه

مریم صفدری | ۱۰:۳۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ | 19 دیدگاه

مریم صفدری | ۱۱:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ | 27 دیدگاه

مریم صفدری | ۱۳:۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | 62 دیدگاه

میلاد میرکانی | ۱۸:۲۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | 155 دیدگاه

مریم صفدری | ۲۲:۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ | 113 دیدگاه

مریم صفدری | ۱۲:۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ | 2 دیدگاه

مریم صفدری | ۱۸:۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ | 66 دیدگاه

مریم صفدری | ۱۳:۰۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ | 2 دیدگاه

مریم صفدری | ۱۵:۴۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ | 6 دیدگاه

مریم صفدری | ۱۶:۰۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ | 1 دیدگاه

مریم صفدری | ۰۸:۵۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ | 3 دیدگاه

بیشتر بخوانید