محمدجواد آذری جهرمی

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت دوازدهم به ریاست جمهوری حسن روحانی است.

ساحره چمنی | ۱۴:۰۵ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ | 14 دیدگاه

ساحره چمنی | ۱۶:۳۵ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ | 14 دیدگاه

ساحره چمنی | ۱۱:۱۲ ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ | 27 دیدگاه

ساحره چمنی | ۱۲:۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ | 7 دیدگاه

ساحره چمنی | ۱۴:۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ | 5 دیدگاه

ساحره چمنی | ۱۱:۵۹ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ | 3 دیدگاه

ساحره چمنی | ۱۴:۴۳ ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ | 11 دیدگاه

مهرداد عیسی لو | ۱۵:۵۳ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ | 10 دیدگاه

مهرداد عیسی لو | ۱۴:۴۵ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ | 22 دیدگاه

مهرداد عیسی لو | ۱۰:۰۷ ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ | 9 دیدگاه

ساحره چمنی | ۱۳:۴۵ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ | 17 دیدگاه

ساحره چمنی | ۱۳:۴۵ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ | 36 دیدگاه

ساحره چمنی | ۲۱:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ | 24 دیدگاه

ساحره چمنی | ۲۰:۴۵ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ | 33 دیدگاه

ساحره چمنی | ۱۲:۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ | 19 دیدگاه

ساحره چمنی | ۲۳:۱۵ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ | 28 دیدگاه

ساحره چمنی | ۲۰:۴۵ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ | 33 دیدگاه

ساحره چمنی | ۱۲:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ | 23 دیدگاه

ساحره چمنی | ۲۱:۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ | 10 دیدگاه

ساحره چمنی | ۱۷:۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ | 11 دیدگاه

بیشتر بخوانید