محمدجواد آذری جهرمی

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت دوازدهم به ریاست جمهوری حسن روحانی است.

محمدرضا اشتری | ۲۱:۱۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | 19 دیدگاه

بنفشه نیک‌بخت | ۱۹:۰۰ ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ | 11 دیدگاه

بنفشه نیک‌بخت | ۱۱:۵۳ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ | 11 دیدگاه

بنفشه نیک‌بخت | ۲۰:۴۵ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ | 53 دیدگاه

بنفشه نیک‌بخت | ۱۴:۲۵ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ | 11 دیدگاه

بنفشه نیک‌بخت | ۱۲:۱۵ ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ | 11 دیدگاه

بنفشه نیک‌بخت | ۱۲:۴۶ ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ | 44 دیدگاه

مهرداد عیسی لو | ۱۰:۰۴ ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ | 15 دیدگاه

مهرداد عیسی لو | ۱۳:۱۴ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ | 25 دیدگاه

بنفشه نیک‌بخت | ۱۹:۱۵ ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ | 12 دیدگاه

حسین خلیلی صفا | ۲۱:۰۵ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ | 17 دیدگاه

حسین خلیلی صفا | ۱۴:۳۸ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ | 23 دیدگاه

مهرداد عیسی لو | ۱۰:۱۵ ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ | 8 دیدگاه

ساحره چمنی | ۲۱:۵۵ ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ | 10 دیدگاه

ساحره چمنی | ۱۳:۱۵ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ | 8 دیدگاه

ساحره چمنی | ۱۸:۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ | 8 دیدگاه

ساحره چمنی | ۲۱:۲۵ ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ | 15 دیدگاه

ساحره چمنی | ۱۱:۱۵ ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ | 1 دیدگاه

ساحره چمنی | ۱۴:۰۵ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ | 14 دیدگاه

بیشتر بخوانید