محمدجواد آذری جهرمی

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت دوازدهم به ریاست جمهوری حسن روحانی است.

بنفشه نیک‌بخت | ۱۶:۲۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ | 23 دیدگاه

بنفشه نیک‌بخت | ۱۷:۲۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ | 8 دیدگاه

بنفشه نیک‌بخت | ۱۸:۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ | 35 دیدگاه

بنفشه نیک‌بخت | ۱۴:۴۵ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ | 105 دیدگاه

بنفشه نیک‌بخت | ۱۲:۳۱ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ | 41 دیدگاه

بنفشه نیک‌بخت | ۱۷:۵۱ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ | 9 دیدگاه

بنفشه نیک‌بخت | ۱۹:۱۶ ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ | 4 دیدگاه

امیرعباس کهربا | ۲۰:۰۶ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ | 26 دیدگاه

بنفشه نیک‌بخت | ۲۱:۴۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ | 13 دیدگاه

بنفشه نیک‌بخت | ۱۷:۴۲ ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ | 9 دیدگاه

بنفشه نیک‌بخت | ۱۸:۵۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ | 7 دیدگاه

بنفشه نیک‌بخت | ۱۸:۱۵ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ | 32 دیدگاه

بنفشه نیک‌بخت | ۱۱:۲۱ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ | 8 دیدگاه

بنفشه نیک‌بخت | ۱۶:۰۵ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ | 1 دیدگاه

بنفشه نیک‌بخت | ۱۳:۱۹ ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ | 16 دیدگاه

بنفشه نیک‌بخت | ۱۲:۳۵ ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ | 7 دیدگاه

بنفشه نیک‌بخت | ۱۵:۱۹ ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ | 1 دیدگاه

بنفشه نیک‌بخت | ۱۳:۵۶ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ | 25 دیدگاه

بنفشه نیک‌بخت | ۱۸:۱۸ ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ | 5 دیدگاه

بیشتر بخوانید