محمدجواد آذری جهرمی

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت دوازدهم به ریاست جمهوری حسن روحانی است.

مهدی زارع سریزدی | ۱۸:۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ | 104 دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۱۵:۳۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | 5 دیدگاه

فاطمه مختاری | ۱۷:۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ | 96 دیدگاه

فاطمه مختاری | ۱۳:۲۴ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ | 88 دیدگاه

فاطمه مختاری | ۱۴:۰۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ | 106 دیدگاه

بنفشه نیک‌بخت | ۱۶:۵۰ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ | 27 دیدگاه

بنفشه نیک‌بخت | ۱۵:۵۲ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ | 61 دیدگاه

بنفشه نیک‌بخت | ۱۷:۰۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ | 67 دیدگاه

بنفشه نیک‌بخت | ۱۳:۵۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | 96 دیدگاه

بنفشه نیک‌بخت | ۲۲:۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | 22 دیدگاه

بنفشه نیک‌بخت | ۱۶:۴۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ | 2 دیدگاه

بنفشه نیک‌بخت | ۱۸:۴۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ | 19 دیدگاه

بنفشه نیک‌بخت | ۱۶:۰۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ | 7 دیدگاه

بنفشه نیک‌بخت | ۱۷:۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ | 28 دیدگاه

بنفشه نیک‌بخت | ۱۲:۴۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ | 35 دیدگاه

بنفشه نیک‌بخت | ۱۶:۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ | 66 دیدگاه

بنفشه نیک‌بخت | ۱۰:۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ | 78 دیدگاه

بنفشه نیک‌بخت | ۲۱:۴۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ | 56 دیدگاه

بنفشه نیک‌بخت | ۲۱:۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ | 32 دیدگاه

بنفشه نیک‌بخت | ۱۳:۴۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ | 30 دیدگاه

بیشتر بخوانید