اپراتور AT&T آمریکا

اپراتور تلفن همراه در آمریکا

اپراتور AT&T به دلیل وقوع زلزله تمام خدمات ارتباطی به مقصد ایران را رایگان کرد

حسین خلیلی صفا | چهار شنبه, ۲۴ آبان ۹۶, ۱۱:۴۶