astrophysics

امواج گرانشی می‌توانند تاثیر دایمی روی فضازمان داشته باشند

بابک قهرمانی | سه شنبه, ۲۷ مهر ۹۵, ۱۹:۳۰

کهکشانی با دو سیاه چاله هم مرکز احتمالی

بابک قهرمانی | جمعه, ۲ مهر ۹۵, ۱۳:۳۰

نخستین امواج گرانشی شناسایی شده حاصل از پیوند سیاه چاله هایی عظیم و با قدمت زیاد هستند

مهرداد عیسی لو | چهار شنبه, ۲۳ تیر ۹۵, ۱۹:۳۰

پرسش‌های بزرگ: جهان هستی از چه چیزی ساخته شده است؟

همه چیز در مورد بیگ بنگ

محمد بهنام راد | جمعه, ۱۰ مهر ۹۴, ۲۱:۰۱

دو سیاهچاله در آستانه‌ی ادغام با یکدیگر

محمد بهنام راد | چهار شنبه, ۱ مهر ۹۴, ۰۹:۰۳

بیشتر بخوانید