قطب جنوب

قطب جنوب یکی از دو نقطه‌ای است که خط واصل آن بر حول محور زمین منطبق است. به نقطه‌ای که در شمال زمین قرار دارد قطب شمال و دیگری که در جنوب قرار دارد قطب جنوب است که البته خود چهار نقطه است. قطب جنوب جغرافیایی، قطب جنوب مغناطیسی، قطب جنوب ژئومغناطیسی و قطب جنوب دسترس‌ناپذیر است.

مریم صفدری | ۰۹:۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ | 1 دیدگاه

احمدرضا فرهبد | ۱۵:۳۰ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ | + دیدگاه

صدیقه شجاعی | ۱۳:۲۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ | + دیدگاه

مریم صفدری | ۱۹:۳۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ | 2 دیدگاه

احمدرضا فرهبد | ۲۲:۳۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ | + دیدگاه

مریم صفدری | ۱۶:۰۵ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ | + دیدگاه

صدیقه شجاعی | ۱۵:۳۰ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ | + دیدگاه

صدیقه شجاعی | ۱۷:۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ | 2 دیدگاه

مریم صفدری | ۱۲:۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ | 5 دیدگاه

مریم صفدری | ۱۲:۴۳ ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ | 1 دیدگاه

عبدالصمد حسینی | ۱۵:۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ | 5 دیدگاه

روزبه خانجانی | ۰۸:۴۰ ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ | 1 دیدگاه

روزبه خانجانی | ۱۵:۰۷ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ | 7 دیدگاه

مریم صفدری | ۰۰:۰۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ | + دیدگاه

مریم صفدری | ۱۳:۰۰ ۱۳۹۷/۰۱/۲۵ | 2 دیدگاه

فاطمه مختاری | ۲۳:۳۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ | 3 دیدگاه

بابک قهرمانی | ۲۳:۰۰ ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ | 23 دیدگاه

بابک قهرمانی | ۱۹:۴۵ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ | 68 دیدگاه

بابک قهرمانی | ۱۹:۳۰ ۱۳۹۵/۰۶/۱۵ | 2 دیدگاه

بیشتر بخوانید