آلفابت

با تأسیس آلفابت هولدینگی متشکل از سرویس جستجوی گوگل،‌نقشه گوگل، یوتیوب و اندروید است.

مهدی زارع سریزدی | ۱۹:۲۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ | 3 دیدگاه

یاشار فتحعلی زاده | ۱۶:۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ | 6 دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۱۴:۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | + دیدگاه

بهروز ادراكى | ۱۵:۳۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ | 2 دیدگاه

مسعود ذاکری | ۰۹:۳۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ | 1 دیدگاه

بهروز ادراكى | ۱۴:۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ | 5 دیدگاه

یاشار فتحعلی زاده | ۱۱:۰۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ | 2 دیدگاه

سجاد بیات | ۱۲:۴۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ | 2 دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۱۹:۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ | + دیدگاه

امیرحسین مرتضوی | ۰۹:۲۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ | + دیدگاه

سجاد بیات | ۰۹:۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ | + دیدگاه

آرمان حسن‌جانی | ۲۱:۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ | 25 دیدگاه

بهروز ادراكى | ۱۵:۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ | 15 دیدگاه

سجاد بیات | ۱۱:۳۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ | 9 دیدگاه

سجاد بیات | ۱۹:۴۵ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | 5 دیدگاه

ابوالقاسم اسلامی | ۱۶:۴۵ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ | 12 دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۱۴:۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ | 7 دیدگاه

تینا پورشاهید | ۱۳:۳۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ | 9 دیدگاه

مهدی زارع سریزدی | ۱۹:۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ | 1 دیدگاه

مبین احمدی | ۰۹:۳۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ | 10 دیدگاه

بیشتر بخوانید