adhesion

استفاده از چسب فلزی به جای لحیم و جوشکاری

‫کاوه جهان آرای‬‎ | پنجشنبه, ۲۴ دی ۹۴, ۱۷:۴۴

یافتن راهی برای چسبیدن، این بار همچون صدف

‫کاوه جهان آرای‬‎ | دوشنبه, ۳۰ تیر ۹۳, ۱۵:۲۷

بیشتر بخوانید