پیوند عضو

برای اولین بار، دانشمندان موفق به ساخت مجدد عضو بدن یک حیوان زنده شدند

مسعود یوسف نژاد | جمعه, ۲۲ فروردین ۹۳, ۱۱:۴۴

آینده‌ی پیوند اعضا از آن اندام‌های دوگانه انسان و حیوان

حسین ملک محمدی | سه شنبه, ۱۸ تیر ۹۲, ۱۹:۱۰

بیشتر بخوانید