فیزیکدان

۲۷ مهر: سالروز مرگ ارنست رادرفورد فیزیکدان نیوزیلندی

مصطفی لطفی | پنجشنبه, ۲۷ مهر ۹۶, ۰۸:۰۰

محدودیت ذهن انسان توسط فیزیک یا اراده‌ی آزاد

سپیده بجست | شنبه, ۲۰ خرداد ۹۶, ۲۳:۰۰

۱ آبان: زادروز ایلیا فرانک فیزیکدان روس

مصطفی لطفی | پنجشنبه, ۱ آبان ۹۳, ۰۹:۰۰

بیشتر بخوانید