عینک سه بعدی

سامسونگ، سبک ترین عینک سه بعدی جهان را ساخت

نجمه عطائی | دوشنبه, ۱۳ دی ۸۹, ۱۱:۳۸

مقايسه LCD و پلاسما: بهترين برای 3D كدام است

عارفه امینی | دوشنبه, ۲۹ شهریور ۸۹, ۱۳:۵۴

بیشتر بخوانید