زومجی

بهترین بازی های اندروید و آیفون هفته چهارم تیر 1397

تیم زومجی | جمعه, ۲۹ تیر ۹۷, ۱۲:۴۵

بهترین بازی های اندروید و آیفون هفته پنجم خرداد 1397

تیم زومجی | جمعه, ۱ تیر ۹۷, ۱۲:۴۵

بهترین بازی های اندروید و آیفون هفته سوم خرداد 1397

تیم زومجی | جمعه, ۱۸ خرداد ۹۷, ۱۲:۴۵

بهترین بازی های اندروید و آیفون هفته اول خرداد 1397

تیم زومجی | جمعه, ۴ خرداد ۹۷, ۱۲:۴۵

بهترین بازی های اندروید و آیفون هفته اول اسفند 1396

تیم زومجی | جمعه, ۱۱ اسفند ۹۶, ۱۲:۴۵

بهترین بازی های اندروید و آیفون هفته سوم بهمن 1396

تیم زومجی | جمعه, ۲۰ بهمن ۹۶, ۱۲:۴۵

بهترین بازی های اندروید و آیفون هفته اول بهمن 1396

تیم زومجی | جمعه, ۶ بهمن ۹۶, ۱۲:۴۵

بهترین بازی های اندروید و آیفون هفته سوم دی ۱۳۹۶

تیم زومجی | جمعه, ۲۲ دی ۹۶, ۱۲:۴۵

بهترین بازی های اندروید و آیفون هفته دوم دی 1396

تیم زومجی | جمعه, ۱۵ دی ۹۶, ۱۳:۴۰

بهترین بازی های اندروید و آیفون هفته اول آذر 1396

تیم زومجی | جمعه, ۱۰ آذر ۹۶, ۱۲:۴۵

بهترین بازی های اندروید و آیفون هفته چهارم مهر 1396

تیم زومجی | جمعه, ۲۸ مهر ۹۶, ۱۲:۴۵

بهترین بازی های اندروید و آیفون هفته سوم مهر 1396

تیم زومجی | جمعه, ۲۱ مهر ۹۶, ۱۲:۴۵

بهترین بازی های اندروید و آیفون هفته اول مهر 1396

تیم زومجی | جمعه, ۷ مهر ۹۶, ۱۲:۴۵

بهترین بازی های اندروید و آیفون هفته چهارم شهریور 1396

تیم زومجی | شنبه, ۱ مهر ۹۶, ۱۲:۴۵

پوشش زنده زومجی از کنفرانس مایکروسافت در گیمزکام 2017

مهرداد عیسی لو | یکشنبه, ۲۹ مرداد ۹۶, ۲۱:۱۲

بهترین بازی های اندروید و آیفون هفته چهارم مرداد 1396

میثم خلیل زاده | جمعه, ۲۷ مرداد ۹۶, ۱۲:۴۵

بیشتر بخوانید