راهکاران

مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPM) در راهکاران

مسعود یوسف نژاد | شنبه, ۲۴ مهر ۹۵, ۲۱:۳۰

هوشمندی تجاری راهکاران برای تحلیل و گزارش گیری از انبوه اطلاعات

مسعود یوسف نژاد | یکشنبه, ۱۸ مهر ۹۵, ۱۶:۰۰

با راهکاران ابری همکاران سیستم بیشتر آشنا شوید

مسعود یوسف نژاد | یکشنبه, ۱۸ مهر ۹۵, ۱۳:۳۰

دومین رویداد تخصصی همکاران سیستم شروع به کار کرد

مسعود یوسف نژاد | چهار شنبه, ۱۴ مهر ۹۵, ۱۳:۰۰

معرفی «راهكاران» در نمايشگاه اختصاصی همكاران سيستم

مهدی یوسف نژاد | چهار شنبه, ۱۰ دی ۹۳, ۱۱:۳۰

بیشتر بخوانید

تبلیغات