افغانستان

سیم کارت افغانی در ایران

حامد قاسمی نراقی | شنبه, ۳ مهر ۹۵, ۲۳:۱۵

بازدید وزیر مخابرات و تکنولوژی ارتباطات افغانستان از مجموعه جهان الکترونیک

سیامک احدی | چهار شنبه, ۱۸ آذر ۹۴, ۱۸:۴۳

اینترنت فوق سریع همراه در افغانستان ارزان‌تر از ایران

سیامک احدی | شنبه, ۸ آذر ۹۳, ۲۰:۳۳

بیشتر بخوانید