افغانستان

سیم کارت افغانی در ایران

حامد قاسمی نراقی | ۲۳:۱۵ ۱۳۹۵/۰۷/۰۳ | 88 دیدگاه

بازدید وزیر مخابرات و تکنولوژی ارتباطات افغانستان از مجموعه جهان الکترونیک

سیامک احدی | ۱۸:۴۳ ۱۳۹۴/۰۹/۱۸ | 7 دیدگاه

اینترنت فوق سریع همراه در افغانستان ارزان‌تر از ایران

سیامک احدی | ۲۰:۳۳ ۱۳۹۳/۰۹/۰۸ | 116 دیدگاه

بیشتر بخوانید