اس اس دی

درایو حالت‌جامد یا اس‌اس‌دی (SSD مخفف Solid-state drive) نوعی فضای ذخیره‌سازی است که برخلاف هارد درایو (HDD) از مدارهای الکترونیکی و حافظه فلش برای ذخیره داده استفاده می‌کنند.

| ۱۸:۳۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ | 7 دیدگاه

حافظه | اس اس دی | مبین احمدی | ۱۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ | 10 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | 15 دیدگاه

| ۱۷:۳۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | 3 دیدگاه

| ۰۹:۴۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ | 2 دیدگاه

| ۲۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | 4 دیدگاه

| ۱۶:۳۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ | 3 دیدگاه

| ۱۵:۴۵ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ | 8 دیدگاه

| ۱۴:۳۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ | 13 دیدگاه

| ۱۱:۴۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ | 3 دیدگاه

| ۱۰:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ | 12 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ | 11 دیدگاه

| ۲۰:۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | 3 دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ | 13 دیدگاه

| ۱۲:۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ | 3 دیدگاه

| ۱۶:۰۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ | 22 دیدگاه

| ۲۲:۴۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ | 7 دیدگاه

| ۱۵:۴۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | + دیدگاه

| ۲۰:۴۵ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ | 22 دیدگاه