استارلینک ؛ هرآنچه درباره اینترنت ماهواره ای اسپیس ایکس باید بدانید

سیاره مشتری را بهتر بشناسیم؛ ویژگی ها، کاوش ها و قمرها

سیاره زحل را بهتر بشناسیم؛ ویژگی‌ها، کاوش‌ها و قمرها

نجوم و فضا

نجوم شامل اخبار و تصاویر مرتبط با هوافضا، آسمان، ستاره شناسی، منظومه شمسی و سیارات و کرات مختلف

| ۲۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ | 16 دیدگاه

| ۲۰:۵۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ | 2 دیدگاه

| ۱۲:۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ | 5 دیدگاه

| ۰۰:۱۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ | 24 دیدگاه

| ۲۲:۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ | 16 دیدگاه

| ۲۰:۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ | + دیدگاه

| ۲۳:۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ | 15 دیدگاه

| ۲۳:۳۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ | 28 دیدگاه

| ۲۱:۴۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ | 5 دیدگاه

| ۰۰:۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ | 13 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ | 36 دیدگاه

| ۱۷:۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ | 9 دیدگاه

| ۲۲:۵۵ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | 30 دیدگاه

| ۲۲:۱۵ ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | 12 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ | 4 دیدگاه

| ۰۹:۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ | 4 دیدگاه

| ۲۲:۳۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ | + دیدگاه

| ۱۹:۱۵ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ | 17 دیدگاه

بیشتر بخوانید